Đại học La Trobe và chương trình học bổng năm 2015

Nằm tại bang Victoria, Trường đại học La Trobe được thành lập năm 1964 và đồng thời cũng là trường đại học thứ 3 được mở ra tại bang Victoria. Phát triển qua thời gian, La Trobe đã có hơn 26.000 sinh viên trong đó khoảng 3.500 sinh viên quốc tế đến từ 90 nước khác nhau trên thế giới. Ngày nay, Đại học La Trobe đã có một mạng lưới các giảng đường với sức chứa 15.000 sinh viên tại Melbourne (Bundoora Campus) và hơn 7.000 sinh viên tại các khu Albury-Wodonga, Beechworth, Bendigo, Mildura, Melbourne City and Shepparton.

Trường cung cấp các khóa học đại học và sau đại học với năm khoa chính: Khoa học Y tế, Khoa học Xã hội, Quản lý, Luật và Giáo dục. Trường có uy tín đặc biệt mạnh mẽ trong các lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn, và trước đây đã được xếp hạng trong 100 trường đại học hàng đầu trong thế giới cho Y Sinh.

Đại học La Trobe, Melbourne – nằm trong Top 50 trường đại học hàng đầu thế giới (theo QS Ranking), và xếp hạng trong Top 500 đại học hàng đầu thế giới từ năm 2003 (theo bảng xếp hạng the Academic Ranking of World Universities). Trường có hơn 30 trung tâm nghiên cứu, kết nối với hơn 260 trường đại học trên toàn thế giới, là thành viên của nhóm các trường Đại học Nghiên cứu Đổi mới (IRU) của Úc.

Hiện tại,Đại học La Trobe, Australia đang có những suất học bổng ấn tượng cho sinh viên Việt Nam nhập học năm 2015. Nếu bạn có thành tích học tập, khả năng ngoại ngữ tốt, hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội cho mình.

1. Học bổng Academic Excellence Schoolarship

Academic Excellence Scholarships (AES) là học bổng trị giá từ AU$10,000 – A$20,000 dành cho các bạn sinh viên quốc tế theo học các ngành cử nhân và thạc sĩ tai trường. Để nhận được học bổng này sinh viên cần phải đạt điểm TB tương đương 85% ở chương trình học trước đó và đáp ứng yêu cầu IELTS.

2. Học bổng Regional Campus cho bậc Cử nhân và Thạc sĩ

Học bổng trị giá AU$5000 dành cho các sinh viên quốc tế theo học tại một trong các cơ sở của trường. Yêu cầu: đáp ứng yêu cầu IELTS và được nhận vào một chương trình tại đại học La Trobe trước khi nộp hồ sơ học bổng.

3. Học bổng Cử nhân Cơ khí dân dụng (Xây dựng)

Học bổng trị giá AU $20,000 (trong 4 năm) cho các sinh viên quốc tế xuất sắc đạt điểm TB năm lớp 12 từ 70% trở lên và đáp ứng yêu cầu IELTS của khóa học Cơ khí dân dụng

4. La Trobe Business School MBA schoolarship

Học bổng có giá trị AU$10,000 cho các sinh viên đáp ứng yêu cầu IELTS, GPA >= 70% cho chương trình cử nhân trước đó và nhận được thư mời từ trường. Ngoài ra, mức độ và thâm niên làm việc của sinh viên cũng được xem xét.

Số xuất học bổng: 10

5. La Trobe Business School Master of Management Scholarship

Học bổng trị giá lên tới AU$5,000 cho sinh viên theo học các khóa học Thạc sỹ sau: Master of Management, Master of Management (Entrepreneurship & Iovation), Master of Management (Human Resource Management). Để nhận được học bổng này, sinh viên phải đáp ưng yêu cầu IELTS, điểm GPA từ 70% trở lên cho chương trình cử nhân trước đó. Ngoài ra, mức độ và thâm niên làm việc của sinh viên cũng được xem xét.

Số lượng học bổng: 15 suất

6. La Trobe Business School Masters by Coursework Scholarship

Học bổng trị giá lên tới A$3,000 cho sinh viên năm thứ 2 của khóa học Thạc sỹ tại cơ sở Melbourne . Để nhận được học bổng này, sinh viên phải đạt GPA từ 70% trở lên cho chương trình cử nhân trước đó và nhận được thư mời của trường. Ngoài ra, mức độ và thâm niên làm việc của sinh viên cũng được xem xét.

7. Học bổng Thạc sĩ Quản lí Kỹ thuật (Master of Engineering Management) tại La Trobe Business School

 Học bổng trị giá lên tới AU$5,000 cho sinh viên theo học chương trình Thạc sỹ Engineering Management. Để nhận được học bổng này, sinh viên phải đáp ứng yêu cầu IELTS, điểm TB từ 70% trở lên cho chương trình cử nhân trước đó và nhận được thư mời của trường. Ngoài ra, mức độ và thâm niên làm việc của sinh viên cũng được xem xét.

8. Học bổng Thạc sĩ Quản lí Công nghệ thông tin Tại La Trobe Business School Master

Học bổng trị giá lên tới AU$5,000 cho sinh viên theo học chương trình Thạc sỹ Quản lí Công nghệ Thông tin. Để nhận được học bổng này, sinh viên phải đạt điểm TB 70% cho chương trình cử nhân trước đó, đáp ứng yêu cầu IELTS và nhận được thư mời từ trường. Ngoài ra, mức độ và thâm niên làm việc của sinh viên cũng được xem xét.

Leave a Reply