Posted by admin Hệ thống trường tại Úc, Trường đào tạo tiếng Anh

Phoenix Academy – Cơ hội chuyển tiếp lên những trường đại học danh tiếng

hoc-vien

Học viện Phoenix được thành lập năm 1989, đã thành công trong việc quản lý, giáo dục và định hướng phục vụ hơn 20,000 sinh viên.  Được đặt tại Perth, Tây úc với các cơ sở tại phía tây Perth và…