Posted by admin Chuyên ngành học, Y dược

Monash University – Cái nôi đào tạo lên những Bác sĩ hàng đầu

monash

Đại học Monash  là một trường đại học công lập ở Melbourne, Victoria. Trường  được lập năm 1958 và là trường đại học lâu đời thứ nhì ở bang. Monash là thành viên của Group of Eight Úc và ASAIHL. Đây là một trong những trường đại học…